El teatre del cos / Il teatro del corpo Dansa, espectacle i rituals a la Corona d’Aragó / Danza, spettacolo e rituali nella Corona d’Aragona

El teatre del cos / Il teatro del corpo

Dansa, espectacle i rituals a la Corona d’Aragó / Danza, spettacolo e rituali nella Corona d’Aragona

Anteprima Scarica anteprima

Els territoris de l’antiga Corona d’Aragó presenten una notable riquesa patrimonial en relació amb la dansa. Són significatius els vestigis artístics, documentals i festius que han perviscut de l’edat mitjana ençà en què el ball és protagonista.

Aquestes traces, resultat d’un remarcable mestissatge cultural, mostren una originalitat creativa, una fluïda interacció entre diferents territoris i la presència de diverses realitats socioculturals. El teatre del cos: Dansa, espectacle i rituals a la Corona d’Aragó recull la recerca interdisciplinària a l’entorn de les pràctiques coreomusicals i representatives que es perfilen a la llum de les traces artístiques medievals. La potent metàfora que identifica la figura humana que balla amb l’expressió artística permet enfocar l’anàlisi de la dansa com un fenomen polièdric, omnipresent i transversal en les societats medievals que la conreen.

Dettagli libro

Ti potrebbe interessare